Expo Provinciale Prijs Vormgeving, van 17 juli tot 13 sept 09 (Gent)

"Provinciale Prijs Vormgeving",
wedstrijd georganiseerd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, toont de laureaten en geselecteerde werken:
Pars pro toto: laureaat
Lut Laleman: genomineerde
Bart Baccarne, Elisabeth Leenknegt,
Jurgen Maelfeyt: geselecteerden

De tentoonstelling is gratis toegankelijk van
17 juli tot en met 13 september 2009
dagelijks van 10 tot 17 uur - gesloten op maandag
op donderdag 16 juli 2009 om 20 uur
in het Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) - 9000 Gent

Info: tel. 09 269 29 10 - fax 09 269 29 11
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be